Hajnowskie Stowarzyszenie „Sami Sobie”

Siedziba:

ul. 11-go Listopada 24

17 – 200 Hajnówka woj. Podlaskie

 


Strona internetowa Hajnowskiego Stowarzyszenia "Sami Sobie" utworzona w ramach projektu "Rowerowy, przyszywany wnuczek" współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2008 w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Hajnówce.