Jak wygląda sprowadzenie zwłok z zagranicy?

Zgon kogokolwiek bliskiego to zawsze nadzwyczaj zawikłane doświadczenie. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy tak właściwie bliski umiera poza Polską. Zdecydowana większość ludzi decyduje się wówczas na sprowadzenie ciała do Polski. Nie ma wobec tego nic ekscentrycznego w tym, że pojawiają się zapytania dotyczące tego, jakim sposobem wygląda sprowadzenie zwłok z zagranicy.

Jakim środkiem transportu mogą być przewiezione zwłoki?

Aktualne przepisy honorują transport zwłok różnorodnymi środkami przewozu. W zależności od miejsca zgonu wykorzystuje się więc:
samolot;
statek;
kolej;
samochód.
Wydatek transportu zwłok jest w kolosalnej mierze uzależniony od wybranego środka transportu. W co niektórych wypadkach nie ma jednak tańszej alternatyw. Jeżeli w grę wchodzi transport zwłok z Niemiec, kłopot nie jest nadmiernie wielki. Bliska odległość sprawia, iż nie ma potrzeby korzystania z samolotu. Wolno postawić na klasyczny wóz pogrzebowy, co pozwala znacznie obniżyć koszty.

Jakich formalności wypada dopełnić, aby pozyskać zgodę na sprowadzenie zwłok z zagranicy?

By sprowadzenie zwłok z zagranicy było dopuszczalne, należy dopełnić paru formalności. Niezbędna jest zgoda starosty. Musi to być urzędnik, który jest właściwy z uwagi na miejsce, w jakim zwłoki mają być pochowane. Starosta wyda zgodę po porozumieniu z inspektorem sanitarnym. Niezbędne jest też zaświadczenie wystawione przez polskiego konsula. Można je zdobyć dopiero wtenczas, kiedy tak właściwie konsulowi zostanie przedstawione pozwolenie umożliwiające sprowadzenie zwłok do Polski.
Trzeba pamiętać, iż zarówno pozwolenia, jak również zaświadczenia są wydawane wtenczas, gdy zawnioskują o nie osoby upoważnione. Zalicza się do nich:
małżonka osoby zmarłej;
zstępnych;
wstępnych.
O dokumenty mogą ubiegać się też krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa, a również powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia. Dopuszcza się także wystąpienie osoby obcej, jakie dobrowolnie zobowiązuje się do organizacji pogrzebu na obszarze Polski.
Jeśli zgon nastąpił w związku z niektórymi schorzeniami zakaźnymi – na przykład cholerą, dżumą lub też wścieklizną – dokumenty mogą pozostać wydane dopiero po upływie dwóch lat od zgonu. W takim przypadku sprowadzenie zwłok przed upływem tych dwóch lat nie będzie możliwe.

Z jakiej przyczyny należałoby skorzystać z usług profesjonalnej firmy zajmującej się sprowadzaniem zwłok z zagranicy?

Niezależnie od tego, czy w grę wchodzi transport zwłok z Niemiec, czy innego kraju, solidnym rozwiązaniem będzie skorzystanie z pomocy doświadczonej firmy świadczące usługi w tym zakresie. Pomoże ona w uzupełnieniu wszystkich formalności, jasno wskaże, jakie dokumenty należy zdobyć, żeby sprowadzenie zwłok było możliwe. Jeśli zastosowany zostanie przewóz samochody firma zadba o to, aby wykorzystany został samochód spełniający wszelkie wymogi. Dzięki temu sprowadzenie zwłok z zagranicy odbędzie się bez niekorzystnych problemów. To naturalnie dzięki temu stres równoczesny ze śmiercią bliskiej osoby nie będzie zbędnie rósł.